G20: การยุติการค้าสัตว์ป่าต้องมีความสำคัญสูงสุดในสุดสัปดาห์นี้

เมื่อรัฐมนตรีสาธารณสุข G20 ประชุมกันในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน การยอมรับมาตรการป้องกันการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสอีกครั้งต้องมีความสำคัญสูงสุด ขั้นตอนสำคัญคือการแบนทั่วโลกในการแสวงประโยชน์และการค้าสัตว์ป่า – แหล่งที่มาของไวรัส COVID-19 ด้วยจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลหลายแห่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่น่ายกย่องเพื่อชะลอการแพร่กระจายของ coronavirus แต่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชากรโลกนั้นรุนแรงมาก และต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะฟื้นตัว เราต้องทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อหยุดการแพร่ระบาดครั้งอื่นที่เกิดขึ้น เข้าใจโคโรนาไวรัส การทำความเข้าใจแหล่งที่มาของการระบาดใหญ่นี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดซ้ำอีกในอนาคต โควิด-19 เป็นโรคจากสัตว์สู่คน หมายถึงไวรัสโคโรนา 2 กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ซึ่งมีต้นกำเนิดในสัตว์และส่งต่อไปยังมนุษย์...