ช่วยชีวิตหมี 9 ตัวจากฟาร์มน้ำดีในเวียดนาม

ในการช่วยเหลือหมีที่ใหญ่ที่สุดที่ World Animal Protection เคยให้การสนับสนุน ในที่สุดหมี 9 ตัวก็ได้รับการช่วยเหลือจากฟาร์มสามแห่งในเวียดนามใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การสกัดน้ำดีหมีทำผิดกฎหมายในเวียดนามในปี 2548 แต่เกษตรกรยังคงได้รับอนุญาตให้เลี้ยงหมีเป็น “สัตว์เลี้ยง” ซึ่งครอบคลุมการทำฟาร์มดีหมีอย่างผิดกฎหมาย  World Animal Protection ทำงานร่วมกับกรมคุ้มครองป่าไม้ในเวียดนาม ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้านป่าไม้และสัตว์ป่า (Central FPD)...