Arista Records Chief David Massey พูดถึงการเติบโตของ Måneskin และ ‘ก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง’ ของอุตสาหกรรมที่พัฒนาตลอดเวลา

ในปี 2018 เมื่อDavid Massey สัตวแพทย์ประจำวงการ ลาออกจากตำแหน่งที่ Island Records และกลับไปทำงานที่ Sony Music ซึ่งเป็นบ้านเก่าแก่ของเขาเดิมทีเขาจะตั้งชื่อใหม่ให้กับค่ายเพลง ซึ่งอาจจะเป็นชื่อ Work of Art ซึ่งเป็นชื่อของ Sony – สำนักพิมพ์ในเครือและบริษัทจัดการที่เขาเป็นหัวหน้าด้วย แต่เมื่อมีความเป็นไปได้ที่จะเปิดตัว...