ตอนนี้ Netflix มี CEO สองคน และ Reed Hastings ก็ไม่ใช่ผู้ก่อตั้ง

ผู้ก่อตั้ง Big Tech อีกคน (ส่วนใหญ่) เดินหน้าต่อไป รี้ด เฮสติงส์ดูแล Netflix ตั้งแต่เขาร่วมก่อตั้งบริษัท ซึ่งแต่เดิมจัดส่งดีวีดีทางไปรษณีย์ในปี 1997 ปัจจุบัน Netflix มีลูกค้ามากกว่า 230 ล้านรายทั่วโลก ครองอุตสาหกรรมวิดีโอสตรีมมิ่งที่คิดค้นขึ้นโดยทั่วไป และเฮสติงส์คือ จะไม่บริหารบริษัทของเขาไปวันๆ...