ซีรีส์พรีเควล ‘Game of Thrones’ ‘A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight’ สั่งซื้อที่ HBO

พรีเค ว ล “ Game of Thrones ” จากหนังสือ “Dunk and Egg” ของ George RR Martin กำลังเดินหน้าอย่างเป็นทางการที่HBO การประกาศดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างการนำเสนอของ Warner Bros. Discovery ต่อสื่อมวลชนและนักลงทุนในวันที่ 12 เมษายน...